Centrum pre deti a rodiny Slovenké Nové Mesto

Pracovisko: SNP 1869/109, 075 01 Trebišov

Pracovisko: Muškátová 2314/4, 075 01 Trebišov