Kontakt

Ing. Marcela Varanaiová

Riaditeľka CDR
  • 0907 180 744
  • riaditel.slovenskenovemesto@ded.gov.sk

ZAMESTNANCI

Mgr. Ľudovít Šuto (dočasne poverený)

Vedúci úseku starostlivosti o deti a špeciálny pedagóg

tel.kontakt: 0915 876 266

e-mail: suto.ludovit@gmail.com

Mgr. Ivan Petrovič (PN)

Psychológ

tel.kontakt: 0908 211 679

e-mail: ivan.dedsnm@gmail.com

Mgr. Iveta Pandiová

Sociálny pracovník

tel.kontakt: 056/6792 520

Mgr. Martina Sasová

Sociálny pracovník

tel.kontakt: 056/6792 520

Mgr. Miroslava Taskovicsová (MD)

Psychológ

tel.kontakt: 0908 211 679

e-mail: mirkastofkova@gmail.com

Katarína Gánocziová

Vedúca PaM

tel.kontakt: 056/6792 123

Ing. Beáta Szabó

Samostatný účtovník

tel.kontakt: 056/6792 123

Zita Polláková

Samostatný odborný referent

tel.kontakt: 056/6792 123

Bc. Henrieta Veres

Samostatný odborný referent

tel.kontakt: 056/6792 123